O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi

Dehqonobod tumani xalq ta`limi bo`limi

13-UMUMTA`LIM MAKTABI

Huquq va majburiyatlar

OTA-ONALAR YOKI ULARNING O‘RNINI BOSUVCHI SHAXSLARNING HUQUQLARI, MAJBURIYAT VA MAS’ULIYATLARI

 1. Ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar:
• o‘zlarining balog‘atga etmagan bolalari uchun ta’lim shakllarini umumiy ta’lim muassasasi turi va o‘qish turini tanlash;
• ta’lim muassasasi ma’muriyatidan maktab Ustavi asosida shart-sharoitlar yaratilishini, bolaga hurm